Integritetspolicy - Hantering av personuppgifter

 

Allmänt

Personuppgifterna vi samlar in om dig kan komma både från Lattliv ABs webbplatser och externa källor, samt e-post, sms eller liknande.

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder. Personuppgiftsansvarig är Lattliv AB, organisationsnummer 559081-5618. Samtliga bolag inom Lattliv-koncernen inom EU/ EES kan emellertid komma att behandla dina personuppgifter.

Med hänvisning till lag avser vi nedan GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

 

1. Uppgifter vi samlar in

Allmänt

Vi samlar in personliga kontaktuppgifter som personnummer, namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer. Det kan också vara andra uppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil, som inloggningsnamn/ e-postadress, lösenord eller säkerhetsfrågor och svar och demografiska uppgifter t.ex. födelsedatum, ålder, kön, geografisk plats (till exempel postnummer) och favoritprodukter..

Vi behandlar i förekommande fall ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och verifiera ditt BankID.

Teknisk data

Uppgifter om teknisk utrustning som du använder för att koppla upp dig till någon av våra webplatser, t.ex. IP-adress eller operativsystem kan eventuellt registreras. Om du kopplar upp dig till en Lattliv-webbplats med en mobil enhet kan vi också samla in uppgifter om telefonens unika ID, annonserings-ID, geografisk plats och liknande.

Användning av webbplatsen

När du besöker eller interagerar med våra webbplatser samlar vi vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor du tittar på och annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part. 

Återkoppling från konsument

Information som du frivilligt lämnar oss om dina erfarenheter av våra produkter och tjänster kan komma att sparas i syfte att förbättra vår webbplats.

Betalningsuppgifter mm

All information som vi behöver för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, till exempel betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag) eller andra former av betalningar samlas in. Då Lattliv AB har inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, handhas de av anslutna bankleverantörer.  All hantering sker på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar och standarder som till exempel PCI DSS.

Andra källor

För att säkra betalning m.m. kan vi också använda oss av uppgifter som vi hämtar hos kreditbedömningsregister såsom UC, och från våra samarbetspartners.

2. Insamling & rättsligt stöd

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig ska det finnas rättslig grund för detta, vilket i praktiken innebär att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning allternativt att du lämnat ditt samtycke. Här följer några exempel.

Berättigat intresse

Lattliv ABs intresse av personuppgiftsbehandling är för att kunna erbjuda dig en bättre köp- och kundupplevelse och för att ge dig personligt anpassade erbjudanden och möjligheter samt annan relevant information för bästa service. Detta är ett led i vår strävan att fösöka förbätta upplevelsen för dig som kund. En annan aspekt kan vara att förebygga brott och skapa trygghet för våra kunder, våra anställda och för oss som bolag.

Loggfiler

Med hjälp av loggfiler som innehåller information om beteenden på lattliv.se samlar vi statistik om dina surfvanor. Detta sker automatiskt och hjälper oss att söka fel, förbättra prestanda och öka säkerheten på webbplatsen.

Rättslig i det här fallet: Berättigat intresse

Webbsignaler

Webbsignaler är små textrader som har till syfte att överföra data tillbaka till oss från e-post eller webbsidan. Det kan röra sig om t.ex. IP-adress och information om hur du svarar på en e-postkampanj, eller vilken länk du klickar på. Detta använder vi för att t.ex räkna unika besökare, reklam, granskning och rapportering av e-post samt individuell anpassning av webbplatsen.

Rättslig i det här fallet: Berättigat intresse

Kundtjänst

När vi svarar på förfrågningar och andra ärenden hämtar vi oftast de kontaktuppgifter och den aktuella informationen om situtationen om det finns för att på bästa sätt kunna lösa frågan. Det kan röra sig om t.ex. orderstatus, tekniska problem, frågor eller klagomål om produkter eller allmänna frågor.

Rättslig grund i det här fallet: Fullgörande av avtal (kundfrågor) och berättigat intresse (övrigt)

Marknadsföring 

Vi använder dina uppgifter för att ge dig information om varor och pågående erbjudanden. Det kan vara genom e-post, annonser, SMS och postutskick (inom gränsen för gällande lagstiftning). Användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändmål kan också ske genom s.k. profilering. En del av våra kampanjer kan genomföras på tredje parts webbplatser. 

Rättslig grund i det här fallet: Berättigat intresse

Individuell anpassning

Vi använder vi dina personuppgifter för att analysera dina preferenser och för att förutse dina behov, för att förbättra och skräddarsy din upplevelse på våra webbplatser. Detta kan exempelvis innebära att vi sparar ditt användarnamn eller din e-postadress så att du snabbt kan logga in nästa gång du besöker vår webbplats eller så att du lättare hittar de varor du tidigare lagt i din kundvagn.

Rättslig grund i det här fallet: Berättigat intresse eller fullgörande av avtal (för medlemmar).

Orderuppfyllelse

Vi använder dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar effektivt och kunna informera dig om läget för just din beställning. Som bedrägeriförebyggande åtgärd använder vi också vissa personliga kontaktuppgifter och betalningsinformation.

Rättslig grund i det här fallet: Fullgörande av avtal

Andra allmänna ändamål

Din information kan också komma att ingå i interna marknadsföringsstudier och demografiska undersökningar och för att mäta effektiviteten i reklamkampanjer. Detta är ett led i att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster. Med dina personuppgifter kan vi också trygga vår egen säkerhet och förhindra missbruk.

Rättslig grund i det här fallet: Berättigat intresse och fullgörande av en rättslig förpliktelse

3. Information till 3:e part

Självklart är vi måna om att skydda dina personuppgifter. Vi licensierar vi eller säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi komma att överföra till, eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande.

Tjänsteleverantörer

Företag som vi anlitar för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet (betalningshantering, bedrägeribekämpning och identitetskontroll, skuldindrivning, drift av webbplatser, supporttjänster, etc.). Dessa företag får bara använda uppgifterna inom ramen för sitt uppdrag från oss och får inte t.ex sälja dem vidare. Uppgifterna ska hållas konfidentiella och säkra.

På juridiska grunder

Om Lattliv ABs skulle slå sig ihop med något annat företag eller bli uppköpt, kan dina personuppgifter komma att hanteras av något annat företag. Dock alltid med samma restriktioner. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, t.ex. i samband med rättsliga förfaranden (t.ex. på begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, eller för att genomdriva avtalsvillkor).

Kundtjänst

När vi svarar på frågor eller andra ärenden hämtar vi oftast de kontaktuppgifter och den information (som orderstatus, tekniska problem) som kan behövas för att lösa frågan.

Rättslig grund i det här fallet: Fullgörande av avtal (kundfrågor) och berättigat intresse (övrigt)

 

4. Så skyddar vi dina uppgifter

Lagringstid

Vi använder dina uppgifter endas så länge de behövs för att syftet ska kunna uppfyllas. Detta i enighet med gällande lag.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter

Endast den personal som är relevant har tillgång till dina uppgifter, och då endast de uppgifter som rör det aktuella ärendet.

Driftsmiljöer

Dina personuppgifter lagras i driftsmiljöer där lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Överföring av information via internet är tyvärr inte helt säker. Även om vi gör mycket för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera datasäkerheten vid överföring genom våra webbplatser. Skulle integritetsbrott upptäckas meddelar vi omgående Datainspektionen och de berörda kunderna där så krävs enligt lag.

 

6. Anpassa dina uppgifter

Cookies

Om du önskar kan du ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies.

Annonsering, marknadsföring och kampanjer

Du kan när som helst säga upp marknadsföringskommunikation från oss. Administrativa meddelanden från oss, till exempel orderbekräftelser eller annan transaktionsinformation, meddelanden om kontoaktiviteter och andra viktiga meddelanden, kommer du dock fortfarande få.

7. Dina rättigheter

Begära ut information

Du har laglig rätt att av oss kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter Lattliv AB behandlar om dig. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi besvarar dina önskemål, efter att ha säkerställt din identitet, utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Begäran av ändring, borttagning mm

Du har rätt att begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter, neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få ut de personuppgifter du lämnat och återkalla eventuella samtycken till behandling av dessa. Detta kan i vissa fall innebära att vi måste ta bort ditt användarkonto. Eventuellt kan det krävas att vi behåller vissa uppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Observera att våra registrerade kunder måste kunna styrka sin identitet (till exempel inloggningsnamn/e-postadress, lösenord) innan de får tillgång till sin kontoinformation och kan göra ändringar. 

Ändringar/justeringar i policyn

Lattliv AB har rätt att göra ändringar i integritetspolicyn. Skulle något väsentligt ändras iintegritetspolicyn informerar vi om detta i god tid.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har också möjlighet att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på policyn och våra sekretessrutiner, kontakta oss på: kontakt@lattliv.se.

Lattliv.se är en av nordens ledande internetbutiker inom produkter för hjälpmedel i och utanför hemmet. Vi erbjuder dig de bästa verktygen för att förenkla vardagen och få en bättre livskavlitet.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen